Пропан-бутанът известен още като LPG е вторичен продукт извлечен от суров нефт,който е в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане.

Пропан-бутанът се използва за задвижване на моторни превозни средства и е смесица от газ Пропан и газ Бутан.Той изгаря без да оставя въглеродни остатъци в двигателя и удължава живота на свещите,клапаните и буталата; запазва свойствата на маслото на двигателя за по-дълго.
При изгаряне отделя много по-малко въглерод,азотен оксид и неизгорял въглеводород в сравнение с бензина и дизела.
Предлагаме автомобилни системи на пропан бутан за всеки тип автомобили.
Метанът, познат още като CNG е най- екологично чистото гориво.
Всъщност, природният газ не съдържа никакви примеси, оловни примеси или въглеводород, което допринася за съвсем ниското ниво на замърсяване при изхвърляне на газове. Химичният състав на природния газ причинява много по-малко отделяне на CO2 в сравнение с другите горива, а също предпазва и озоновия слой.
 
Предлагаме автомобилни системи на метан за всеки тип автомобил.
Разстоянието, което може да измине автомобила на газ зависи най- вече от типа автомобил и от размера на монтираната му бутилка.
Типът бутилка се избира в зависимост от това за какво се използва колата, давайки приоритет или на обема на багажника, или на разстоянието, което се изминава.
Ако обемът на багажника е по- важен, препоръчваме бутилка „резервна гума”, за да остане обемът на багажника непроменен.
Ако разстоянието, което се изминава е приоритет, тогава препоръчваме цилиндрична бутилка с обем от 40 до 60 литра.
Съвременните системи за пропан-бутан и природен газ осигуряват отлична работа на двигателя.Последното поколение инжекционни системи на пропан-бутан дават разлика от около 2% в мощноста на автомобила в сравнение с бензина.Инжекционните системи на природен газ дават разлика от около 10-15%.
Автомобилите с монтирани газови уредби изискват същата поддръжка като тези на бензин.Много е важно редовно да се проверява запалителната система и не е необходима никаква по-специална подръжка.
За газовите инжекциони е необходимо на всеки 20 000 км смяна да филтър като се препоръчва това да става с оригинален филтър MED или LANDIRENZO в оторизиран сервиз,а на всеки 40 000 км почистване на инжекторите.
LANDIRENZO OMEGAS PLUS е инжекционна система от ново поколение и се състои от компютър,инжектори,изпарител,газов филтър,ключ индикатор и ел. инсталация.
Принципът инзползван от газовия компютър е да пресмята времето за впръскване което да съответства на газовите инжектори,а управлението на двигателя е оставено на бензиновия компютър, докато пропан-бутановото контролно устройство трансформира бензиновото включване подходящ за пропан-бутановите инжектори вид.Газовия компютър управлява газовите инжектори със същата честота както бензиновите и променя времето за впръскване на бензин във време за впръскване на газ.
LANDIRENZO OMEGAS PLUS променя в минимална степен оригиналната система за управление на бензин.
Газовия компютър има възможност да пресмята времето за впръскване на газ като използвайки информация като:  налягане в газовите инжектори,температура на газта, температура на охлаждане на двигателя, обороти на двигателя и акумулатор, в допълнение към бензиновия компютър.