4 цилиндрови автомобили

EVO EP - 4 цилиндъра

лв. 1070

 • Компютър ЕVO 3
 • Тяло с инжекторни дюзи EP
 • Изпарител LI 02 с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

EVO - 4 цилиндъра

лв. 1260

 • Компютър ЕVO
 • Инжекторни дюзи 4 цилиндъра ЕVO
 • Изпарител LI 02 с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

EVO Turbo

лв. 1350

 • Компютър ЕVO
 • Инжекторни дюзи 4 цил ЕVO
 • Изпарител LI10 Polar с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

EVO Turbo

лв. 1400

 • Компютър ЕVO
 • Комбинирана рейка ЕКО-ЕВО 4 цил
 • Изпарител LI10 Oversize ф8 с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

EVO OBD

лв. 1420

 • Компютър ЕVO OBD
 • Инжекторни дюзи 4 цил ЕVO
 • Изпарител LI 02 с вграден газов вентил и филтър
 • Зарядно устройство на броня
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

EVO OBD Turbo

лв. 1550

 • Компютър ЕVO OBD
 • Инжекторни дюзи 4 цилиндъра ЕVO
 • Изпарител LI10 Oversize/Polar с вграден газов вентил и филтър
 • Зарядно устройство
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas 4.0 OBD

лв. 1490

 • Компютър Omegas 4.0 OBD
 • Комбинирана рейка 4 цил ECO- ЕVO
 • Изпарител LI02, газов вентил и филтър
 • Зарядно устройство на броня
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas 4.0 OBD висока мощност

лв. 1600

 • Компютър Omegas 4.0 OBD
 • Комбинирана рейка 4 цил ECO- ЕVO
 • Изпарител LI10 с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas Direct 3.0 - 4 цил.

лв. 2300

 • Компютър Landi Renzo Omegas Direct 4 цил.
 • Инжекторни дюзи 4 цил. GIRS 12
 • Изпарител LI10 с вграден газов вентил и филтър
 • Зарядно устройство на броня
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas Direct 6 цил.

лв. 2850

 • до 3300 лв.
 • Компютър Landi Renzo Omegas Direct 5-6-8 цил.
 • Инжекторни дюзи 2 х 3 цил GIRS 12
 • Изпарител LI10 с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas Direct 8 цил.

лв. 3400

 • до 3700 лв.
 • Компютър Landi Renzo Omegas Direct 4 цил.
 • Инжекторни дюзи 2х4 цил GIRS 12
 • Изпарител LI10 с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

6 цилиндрови автомобили

8 цилиндрови автомобили

EVO OBD - 6 цилиндъра

лв. 1850

 • Компютър ЕVO OBD - 6 цил
 • x2 Инжекторни дюзи 3 цил ЕVO
 • Изпарител LI10 с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas 3.0 OBD - 6 цилиндъра

лв. 2000

 • Компютър Omegas 3.0 OBD
 • x2 Комбинирана рейка 3 цил GIRS 12
 • Изпарител LI10 ф8 Oversize с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas 3.0 OBD - 8 цилиндъра

лв. 2850

 • Компютър Omegas 3.0 OBD
 • x2 Комбинирана рейка 4 цил GIRS 12
 • x1 Изпарител LI10 ф8 Oversize с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

Omegas 3.0 OBD - 8 цилиндъра

лв. 3000

 • Компютър Omegas 3.0 OBD
 • x2 Комбинирана рейка 4 цил GIRS 12
 • x2 Изпарител LI10 ф8 Oversize с вграден газов вентил и филтър
 • Цилиндрична бутилка за втечнен нефтен газ до 60 литра
 • Монтаж, настройка и пътен тест за пускане в експлоатация

АГУ за карбураторни и моноинжекционни автомобили

лв. 420 - 650

 • в зависимост от вложените части в пакета