Файлове cookies “Бисквитки” – съкратена информация

Какво представляват файловете cookies “Бисквитки”?

Файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

За какво използваме файловете cookies “Бисквитки”?

“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойностите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. Техните функции са стандартни, предназначени за настройки на браузъра. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Какви файлове cookies “Бисквитки” използваме?

“Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – “сесийни” и “постоянни”. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). “Постоянните” файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и по-специално – потребителите на уебсайта, са регламентирани от тяхна собственост Политика за поверителност.

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”

Когато потребителят използва нашия сайт, ние използваме “Бисквитките”, за да идентифицираме браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни. По отношение на Политиката на www.gazoviuredbi.com  данните са криптирани, което прави невъзможно предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.

Профилиране

Използвайки технологията на “Бисквитките”, прилагани на нашия уебсайт, можем да научим за предпочитанията на потребителите, като например чрез анализирането на това колко често посещават уебсайт или какви продукти гледат най-много. Анализът на онлайн поведението ни помага да разберем по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптираме към техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология можем не само да представяме на потребителя рекламата, предназначена специално за его (напр. реклами, получени от последния преглед само на ключодържатели в категорията “ключодържатели”) и от наличните оферти да представим онези, които отговарят най-добре на нуждите на потребителя, но също така можем да създадем и представим специално предназначени реклами, предложения или отстъпки, които не са достъпни за други хора.

Отказът от страна на потребителя от “Бисквитки”, позволяващи представянето на реклами, предназначени специално за интересите на потребителя, не означава, че потребителят няма да получава каквито и да било реклами, когато използва нашия или други уебсайтове – в този случай потребителят ще продължи същото количество реклами, без обаче да са свързани с настоящата му активност.

Достъпът до информация относно активността на потребители в интернет чрез използването на “Бисквитките” също ще ни помогне да проведем пазарни и статистически анализи.

Информацията, събирана и съхранявана в “Бисквитките”, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява например да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

Пренасочване

Въз основа на “Бисквитките” ние използваме технология, която ни позволява да достигнем потребители, които преди това са посещавали нашия уебсайт на други уебсайтове, които са посетили, включително такива, които принадлежат на дружества, работещи с нашите сътрудници.

Липсата на връзка между рекламата, представена на потребителя и неговите интереси и потребност може да има отрицателни последици за него. Считаме, че е по-атрактивно и практично за потребителя да получи съобщението, което съответства на неговите интереси и трябва да се установи в резултат на анализа на предходното му поведение, базирано на технологията на “Бисквитките”. Затова имаме интерес да следваме рекламно съдържание за потребителя при използването на различни уебсайтове, за да се предоставя рекламно съдържание, адаптирано към предходната му интернет активност.

Файлове cookies на трети лица (third party cookies)

“Бисквитките”, които използваме, са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват нашия уебсайт. Въпреки това, ние си сътрудничим с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности. Можете да се запознаете със списъка на нашите доверени сътрудници в нашата Политика за поверителност и ползване на файлове “бисквитки” по-долу.

“Бисквитките”, изпратени от тези лица, имат за цел да подобрят ефективността на представянето на потребителя на реклами, които съответстват на неговата онлайн активност – трети лица предоставят рекламно съдържание на потребители

Ето защо, докато посещавате нашия уебсайт, “Бисквитките” от нашите сътрудници също се записват на вашия компютър или друго устройство. По този начин, например, се събира информацията за продукти, които се разглеждат или купуват.

Премахване или блокиране на файлове cookies “Бисквитки”

Не забравяйте, че можете да управлявате използването на “Бисквитки” от ваша страна посредством настройките на нашия уебсайт или на вашия уеб браузър.

По подразбиране, интернет браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на потребителя, свързано към мрежата, позволява включването на определените видове “Бисквитки” на това устройство. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират използването на “Бисквитки” в настройките на уеб браузъра или да уведомяват за всеки техен трансфер към устройството на потребителя. Така даденото съгласие относно използването на тази технология може да се изменя или отменя по всяко време (блокирайки запазването на “Бисквитки” в бъдеще).

Възможно е също така да се блокират “Бисквитките” на трети лица с едновременното приемане на “Бисквитки”, които идват директно от  www.gazoviuredbi.com .

Подробна информация за възможностите и начините за работата с “Бисквитки” е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра).

Ограничаването на използването на “Бисквитки” може да засегне някои функционалности, достъпни на уебсайта.

Моля, да обърнете внимание, че отказът от “Бисквитки” ще се приложи само към конкретен браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ „БИСКВИТКИ“ (COOKIES) НА www.gazoviuredbi.com

 1. Какво представлява документа, който разглеждате?

Тази Политика за поверителност на данните на уеб сайта и Приложението (наричана по-долу “Политика”) има информационен характер, което означава, че не е източник на задължения за Клиентите на Уеб сайтаа и Приложението (не е договор, нито регламент).

Всички думи, изрази и съкращения, видими на тази страница и започващи с главна буква (напр. Продавач, Уеб сайта, Електронна услуга) следва да се разбират в съответствие с определението, съдържащо се в Регламента на Уеб сайта  www.gazoviuredbi.com , включително и в неговото Приложение.

В случай на съмнение или противоречия между Политиката и съгласията, дадени независимо от клаузите на Политиката, основанието за събирането и определянето на обхвата от дейности от страна на Администратора, са доброволни съгласия или законови разпоредби. В случай на подобен конфликт между Политиката и съдържанието на информационните клаузи, предоставени от Администратора при събирането на лични данни (обичайно във формулярите на Уеб сайтаа) информацията, по която Клиентът трябва да се води му е предоставена в посочените по-горе информационни клаузи.

 1. Кой е Администраторът на Вашите лични данни?

Администраторът на лични данни, който събира:

– посредством уеб сайта www.gazoviuredbi.com   и Приложението (включително чрез използването на файлове cookies “Бисквитки” или друга подобна технология) или други комуникационни канали с Клиентите;

– и получава въз основа на активността на Клиентите в Интернет, в Приложението или в стационарните магазини, собственост на  Трио Елит ООД

е  Трио Елит ООД със седалище
гр. Кюстендил, ул. “Петър Ников” 3В ,                                                                  

имейл: contact@gazoviuredbi.com,

телефонен номер: +359 878 700 307,

наричано по-долу “Администратор” и едновременно Продавач.

Можете да се свържете със Служителя по защита на личните данни, имейл: contact@gazoviuredbi.com

Как се грижим за вашите данни?

Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1) (наричан също: “ОРЗД“) и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните – законовите клаузи относно защитата на личните данни. Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: “Лични данни”). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.

Администраторът предприема специални мерки, за да защити интересите на хората, за чиито данни става въпрос и по-специално осигурява, че данните, събирани от него:

  • – се обработват в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен за субектите на данни начин;
  • – се обработват за конкретни, изрично посочени и легитимни цели и впоследствие не се обработват по начин, който не съответства на тези цели;
  • – са подходящи, целесъобразни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват;
  • – са точни и актуално, когато е необходимо;
  • – се съхраняват във формат, който позволява идентификацията на субектите на данни за срок, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните;
  • – се обработват по начин, който осигурява подходяща сигурност за Личните данни, включително защита срещу неоторизирано или незаконосъобразно обработване и случайно погиване, унищожаване или повреждане посредством подходящи технически или организационни мерки.

Както бе посочено във въведението, съзнавайки важността на личните данни за Клиентите, Администраторът защитава не само потребители, които посещават Уеб сайтаа или използва Приложение, но и Клиентите, предоставили свои лични данни на Администратора, използвали други комуникационни канали, т.е.:

 1. уебсайта https://www.facebook.com iи всякакви други уебсайтове, носещи марката на или носещи заедно и марката на Facebook (включително под-домейни, международни версии, джаджи (widgets) и версии за мобилни телефони), чиито принципи на работа се базират на правилата, достъпни по-специално на https://www.facebook.com/legal/terms, предоставени от Facebook Inc., или съответно Facebook Ireland Limited (наричана по-долу “Фейсбук услуга”), включително и посредством функцията Водещи Facebook Реклами , предназначени за директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора. Правилата за защита и използване на Личните данни от страна на Фейсбук услугата са достъпни например на https://www.facebook.com/policy.php. Администраторът няма влияние върху съдържанието на правните регламенти на Уебсайта на Facebook, включително и относно Личните данни.
 2. приложения, позволяващи да се организират рекламни кампании, включително конкурси, да се провеждат от Администратора на Уебсайта на Фейсбук.

Във всички случаи, целите и обхвата на данните, обработвани от Администратора, произтичат от съгласието на Клиента или закона и са определени по-нататък като резултат от действията, предприети от Клиента в Уеб сайтаа или други комуникационни канали с Клиента. Например: (I) Лични данни на Клиента могат да се обработват по такъв начин, за да му се предоставят, представят или дават специални предложения и промоции, възможно най-много съобразени с неговите предпочитания (което може да има съществено влияние върху него), само ако Клиентът е дал съгласие (което не е достъпно за лица, които не са дали такова съгласие); (II) ако Клиентът не вземе решение да пазарува посредством Уеб сайтаа и само ще направи Резервация на определи Продукти през него, неговите/нейните Лични данни няма да се предоставят на превозвача, който извършва доставката при поискване на Администратора.

Възможни цели на обработването на Лични данни на Клиента от Администратора са по-специално:

 1. сключването и изпълнението на Договорите за продажба относно предоставянето на Услугите (Акаунт) или предприемането на действия по искане на бъдещия Клиент преди сключването му (Ние обработваме ваши данни, за да функционира вашия Акаунт, така че да можете да наследите на ползите, които предлага, като подаване на поръчки, без необходимост да попълване формулярите ни всеки път, достъп до вашата история на покупките, управление на съгласията ви с услугата и други, като също така ви позволява и да използвате други услуги, достъпни на уебсайт);
 2. сключването и изпълнението на Договор за Продажба или Резервация или предприемането на действия по искане на бъдещ Клиент преди сключването му (вашите лични данни са необходими за изпълнението на вашата поръчка и изпълнението на договора – по-специално за изпълнението на вашата поръчка или изпълнението на договора – по-специално, потвърждение на подаването й и резервиране или изпращане на избрания продукт до вас, както и ако е необходимо – свързване с вас в тази връзка);
 3. приемане и обработване на рекламации;
 4. провеждане на конкурси и по-специално – избор на победители на конкурси и връчване на награди;
 5. представяне на реклами, предложения или промоции (отстъпки) относно продукти или услуги на Администратора и негови сътрудници (списъкът на нашите сътрудници ще намерите в нашия Уеб сайта) предназначени за всички получатели и по-специално – с цел изпълнението на договора за предоставянето на Бюлетина;
 6. оценка и анализ на активността и информацията на Клиента, включително като част от автоматизираното обработване на Лични данни (профилиране), за представяне на общи реклами, предложения или промоции (отстъпки), относно продуктите или услугите на Администратора и негови сътрудници, по начин, съобразен с интересите на клиента (без обаче да се засягат съществено неговите решения), по-специално с цел изпълнение на договора за предоставянето на Бюлетина и за пазарни и статистически анализи;
 7. предявяване на претенции и защита по претенции, включително и от трети лица –ако използвате повечето от функционалностите на Уеб сайтаа и Приложението;
 8. изпълнение на законови задължения, произтичащи от нормативни актове, напр. данъчни и счетоводни, особено в случаите на платени договори;
 9. водене на кореспонденция с клиенти, включително отговори на съобщения на клиенти.

В случай на пълнолетни Клиенти, с тяхното допълнително съгласие, Лични данни могат да се обработват и за да се представят, създават, предоставят и изпълняват специално предназначени реклами, предложения или промоции (отстъпки) за продуктите или услугите на Клиента и неговите сътрудници, съобразени във възможно най-голяма степен с неговите предпочитания (профилиране), в резултат на автоматизирано вземане на решение, което може да има правни последици или съществено въздействие върху него, напр. посредством краткосрочни отстъпки за определен продукти, за който наскоро е направен коментар в нашия магазин (тази опция не е достъпна за лица, които не са пълнолетни или които са пълнолетни, но не са дали съгласие за това).

Администраторът може по-специално да обработва следните Лични данни на Клиента:

 1. използване на Уеб сайта или Приложението:
  • – Лични данни, предоставяни във формуляра, когато се регистрира Акаунт, подаване на поръчки или извършване на Резервация в Уеб сайта (по-специално – име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава) ], постоянен адрес/ търговска дейност/ седалище [ако е различен от адреса на доставка], номер на банкова сметка, а в случай на Клиенти, които не са потребители, допълнително – име на фирмата и данъчен идентификационен номер и други данни, събирани при използването на Уеб сайтаа или Приложението;
  • – Лични данни, предоставяни с цел използване на Бюлетина, предоставени при използването на формуляр за контакт или предоставяни при подаването на рекламация;
  • – Лични данни, предоставяни с цел участие в конкурси;
  • – други данни, получени по-специално въз основа на активността на Клиента в интернет, мобилни Приложения или Магазини, включително получените и през Уеб сайтаа, Приложението или други комуникационни канали с Клиент чрез използването на “Бисквитките” и подобни технологии,
 2. при допълване на данните, съдържащи се във формуляра за Водещи реклами на Фейсбук, Потребителят предоставя на Администратора Личните данни, посочени във формуляра, които могат по-специално да включват: име, фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер;
 3. при допълване на данните, съдържащи се във формулярите на Приложението, които позволяват на Администратора да осъществява рекламни кампании/ конкурси на Уебсайта на Фейсбук, Потребителят предоставя на Администратора личните данни, посочени във формуляра, включително: име, фамилия, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща, телефонен номер.

Предоставянето на Лични данни от Клиент в Уеб сайтаа и доброволно, макар че е необходимо за използването на някои функционалности на нашия магазин, например, за подаване на Поръчка и плащане от Клиента (сключване и изпълнение на Договор за поръчка), регистрация на Акаунт или извършване на Резервация (сключване и изпълнение на Договор за предоставяне на услуги), абониране за Бюлетина или използване на нашите формуляри.

Във всички случаи, обхватът на данните, необходим за сключването на подходящ договор, е посочен в Уеб сайтаа, (ние отбелязваме данните, използването на които е необходимо за сключване на договор/ използване на определена функционалност) като част от други комуникационни канали с Клиента или в Регламента. Последица от не подаването на Лични данни може да бъде невъзможност за ефективно изпълнение на посочените действия.

Основанието за обработването на Лични данни на Клиента е преди всичко необходимостта от изпълнението на договор, по който е страна или необходимостта от предприема не на действия преди сключването му (Член 6, ал. 1, буква b) от ОРЗД). Това важи преди всичко за Лични данни, предоставяни във формуляра при регистрирането на Акаунт, подаване на Поръчки и сключване на Договор за продажба или извършване на Резервации в Уеб сайтаа, както и абониране за Бюлетина. Също така, в случай че Лични данни ни бъдат предоставени във връзка с оплакване на Клиента, правното основание за обработването им е необходимостта от изпълнение/ обслужване на договора за продажба за рекламираните стоки.

В случай на операции по обработване на данни за посочените маркетингови цели, с изключение на онези, изпълнени като част от Бюлетина, функциониращ въз основа на регламента, основанието за това обработване е изпълнението на целите, възникнали от легитимните интереси, които Администраторът или неговите сътрудници искат да постигнат (Член 6, ал. 1, б. f) от ОРЗД), но в този случай неговите сътрудници не участват в обработката на на данните на Клиента. От друга страна, представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), основани само на автоматизирано обработване, включително профилиране, съобразени в максимална степен с предпочитанията на Клиентите, които могат значително да повлияят на Вашите потребителски решения, се базират на доброволното съгласие на Клиент (Член 6 (1) (a) от ОРЗД). Това обаче важи само за пълнолетни Клиенти.

За (други) цели, Личните данни на Клиента могат да се обработват въз основа на:

 1. доброволно дадени съгласия, напр. лица, които се включват в конкурси, лица, които използват формулярите за контакт (Член 6 (1) (a) от ОРЗД)
 2. приложимия закон, когато обработването е необходимо за изпълнението на законно задължение на Администратора, напр. когато се базира на данъчни или счетоводни нормативи, Администраторът изпълнява договори за продажба (Член 6 (1) (c) от ОРЗД);
 3. необходими за цели, различни от посочените по-горе, в резултат на легитимни интереси на Администратора или трето лице, по-специално с цел определяне, предявяване или защита по претенции, пазарни или статистически анализи (Член 6 (1) (f) от ОРЗД).

С цел представянето на общи реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени за всички Клиенти, по начин, съобразен с интересите на даден клиент, Администраторът може да прочете неговите предпочитания, като например анализира колко често той посещава Уеб сайтаа, както и какви продукти той купува или запазва в стационарните магазини, собственост на Трио Елит ООД ЕООД. Това позволява да се осигури по-добро разбиране на очакванията на клиента и адаптация на неговите нужди, без това обаче да засяга съществено неговите решения. Благодарение на използването на развити технологии от страна на Администратора, горните дейности ще се изпълняват чест от системата автоматизирано, благодарение на което изпратеното съдържание ще бъде възможно най-актуално и клиентът ще може бързо да се запознае с тях.

В случай на пълнолетни Клиенти, анализът на интересите или предпочитанията също ще се използва за автоматизирано създаване, предоставяне и изпълнение на специално предназначени за клиента реклами, предложения или промоции (отстъпки), което може да има правни последици или да има подобни последици върху него, като по-специално ограничи достъпа до други клиенти (тази опция не е достъпна за Клиенти, които не са пълнолетни или не са дали съгласието си с подобни дейности на Администратора). От обикновеното „профилиране“ (напр. ще персонализираме нашите съобщения и банери към Вашите предпочитания), нашите действия ще се различават с това, че техният резултат може значително да повлияе на Вашите потребителски избори – напр. резултатът може да бъде много добра временна оферта , адресирана само до Вас въз основа на историята на Вашите покупки и поведението Ви на нашия сайт, към която няма да получат достъп други наши клиенти. Колкото по-често клиентът използва услугите на Администратора и купува негови продукти, толкова по-добри промоции и изненади може да бъдат приготвени за него.

Администраторът може също така да обработка информация за предпочитанията на Клиента, които може понякога да имат естеството на Лични данни и са били предоставени на Администратора от Клиента доброволно чрез функционалността на Приложението, включително за ограничаване на представените Продукти или Промоция до определен размер или до определени категории .

За да се активира функционалността на Приложението, състояща се от сканирани и запазване на баркодовете на Продуктите, представянето на Продукти въз основа на снимки, качени от Клиента, записване на информация, която позволява работа на Приложението в офлайн режим, търсене чрез геолокализация на стационарни магазини на Продавача или конкретно място за получаване на пратки, Администраторът може да получи, включително и със съгласието на Клиента, достъп до следните области на мобилното устройство на клиента:

 1. камера;
 2. памет на устройствата;
 3. географско местоположение.

Във всички случаи списъкът с получатели на Лични данни, обработвани от Администратора, произтича основно от обхвата на услугите, използвани от Клиента.

Списъкът с получатели на данните също така е резултат и от съгласието на клиента или произтича от закона и се уточнява в резултат на действията, предприети от него в Уеб сайта или Приложението.

При обработването на Личните данни, сътрудниците на Администратора могат да участват до определена степен и по-специални – тези, които оказват техническа помощ за ефективната работа на Уеб сайта или на Приложението, включително комуникация с наши клиенти (напр. ще ни съдейства при изпращането на съобщения по електронна поща, а в случаите на рекламни дейности – и на маркетингови кампании), хостинг услуги или доставчици на телефонни или ИТ услуги, превозвачи или агенти, изпълняващи поръчки, лица, извършващи електронни плащания или плащания с карти в Уеб сайтаа, дружества, които обслужват софтуера, подкрепят Администратора в маркетингови компании, както и доставчици на юридически и консултантски услуги.

Като част от маркетинговите (рекламните) дейности, Администраторът използва услугите на трети лица, които използват “Бисквитки” в Уеб сайта / Приложението. Списъкът на тези лица се съдържа в разделите по-долу в тази Политика.

Като част от използването на инструменти от страна на Администратора, които поддържат настоящата му активност, предоставени напр. от Google, Лични данни на Клиента могат да бъдат прехвърлени на държава извън Европейската икономическа общност и по-специално към Съединените Американски Щати (САЩ) или друга държава, където лице, което си сътрудничи с него, поддържа инструменти за обработване на Лични данни в сътрудничество с Администратора.

Подходящите мерки за сигурност на предоставените Лични данни са осигурени от Администратора чрез използването на стандартни клаузи за защита на личните данни, приети с решение на Европейската комисия и договорите за възлагане обработването на данни, които отговарят на изискванията на ОРЗД.

В случай на прехвърляне на данни от Европа към САЩ, някои дружества, намиращи се там, може допълнително да осигурят подходящо ниво на защита на данните в рамките на т.нар Шит за неприкосновеност (допълнителна информация на адрес: https://www.privacyshield.gov/)

Клиентът има право да получи копие от средствата за сигурност използвани от Администратора, прехвърлени към трета страна, след като се обърне към нас.

Всеки Клиент има право:

Лични данни може да се съхраняват за периода на използване на Уеб сайтаа (но могат да бъдат изрити в срок от три години след последната активност на Клиента като част от Уеб сайта). За маркетингови дейности – докато Клиентът не направи възражение, ако същите са свързани с технологията на “Бисквитките” и други подобни, в зависимост от технически проблеми, от срока за заличаване на тези файлове, докато се използват настройките на браузъра/ устройството (въпреки че заличаването на файловете не винаги е същото като заличаването на Лични данни, получени чрез тези файлове, откъдето следва и възможността за възражение)

Ако обработването на Лични данни зависи от съгласието на Клиента, Личните данни може да се обработват, докато същото не бъде оттеглено.

Във всички случаи:

 1. Лични данни също ще се съхраняват, когато законът (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) задължат Администратора да ги обработва;
 2. Ще съхраняваме Лични данни за по-дълъг период, в случай че Клиентът има някакви претенции срещу Администратора с оглед водене на дела от Администратора, или да да предявяваме или осигуряваме защита по претенции от трети лица за периода на давностния срок, предвиден от закона и по-специално – Гражданския кодекс.

В зависимост от обхвата на Личните данни и целите на тяхното обработване, същите могат да се съхраняват за различен период от време.

Във всички случаи, от решаващо значение е по-дългият срок на съхранение на Личните данни.

Администраторът има техническата възможност да комуникира с клиента отдалечено (например, по електронна поща).

Търговската информация, свързана с Администратора или лица, които работят с него (включително лица от Трио Елит ООД ЕООД), търговски дейности могат да се изпращат само въз основа на съгласие, дадено от Клиента, включително след приемане на регламента за услугата “Бюлетин”.

Поради факта, че технологията “Бисквитки” (или функционалност, подобна на “Бисквитки”), използвана от Администратора, събира информация за всяко лице, което посещава Уеб сайтаа, както и Приложението, следните клаузите от Политиката се прилагат спрямо лица, които използват Уеб сайтаа и Приложението, независимо от това дали остават клиент (правят поръчки, резервират продукти или имат акаунт) ( наричани по-долу “Гост“).

 1. Каква технология използваме?

Уеб сайта използва технология, която обработва и получава достъп до информация до компютри или други устройства, свързани с мрежата (по-специално чрез използване на “Бисквитки” или свързани решения), за да се осигури максимален комфорт при използването на Уеб сайтаа, включително за статистически цели и за приспособяване на интересите на Гостите към представеното рекламно съдържание, сътрудниците и рекламодателите на Администраторите. По време на посещението на Уеб сайтаа, включително като част от Приложението, данни за интернет активността на Гостите може да се събират автоматично.

Предвид обстоятелството, че Администраторът може да използва решения с функционалност, подобна на “Бисквитките”, спрямо тези технологии ще се прилагат съответно следните клаузи на Политиката.

 1. Какво точно са файловете cookies “Бисквитки”?

Файлът с бисквитки представлява малка текстова информация, изпратена от сървъра и съхранявана на устройство на Госта (обикновено на хард диска на компютър или на мобилно устройство). Той Обработва информация, от която Уеб сайтаът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който Гостът го използва и да събира статистическа информация относно Уеб сайтаа, включително Приложението (напр. са това кои уебсайтове са посетени, кои елементи са свалени), както и данни за домейн името на интернет доставчика или страната по произход на Госта. Технологията, която Обработва и получава достъп до самоличността на Госта, позволява на Приложението да работи офлайн и да запазва предпочитанията на регистрирания Гост. Приложението съхранява настоящата самоличност на Госта, докато Потребителят се регистрира в Приложението, промени сайта на Приложението на Уеб сайтаа, който работи в друга страна или деинсталира (премахне) Приложението от мобилното устройство.

 1. Събират ли лични данни файловете cookies “Бисквитките”?

Когато Гостът използва Уеб сайтаа или Приложението, “Бисквитките” се използват, за да идентифицират неговия браузър или устройство – те могат да събират всички видове информация, които като правило не съставляват лични данни (не позволяват установяване самоличността на Посетителя). Някои видове информация, в зависимост от тяхното съдържание и начин на използване, могат обаче да бъдат свързани с конкретно лице – придаване на определени поведения на Госта, напр. чрез свързването им към данните, предоставени по време на регистрацията на Акаунта в Уеб сайтаа – и поради което се разглеждат като лични данни.

Във връзка с информацията, събирана чрез “Бисквитки”, която може да се свърже с конкретно лице, се прилагат клаузите на Политиката, отнасяща до Личните данни и по-специално по отношение на правата на субектите на данни. Информация за данните, събирани с “Бисквитки” се предоставя (не само) и в съдържанието на информационната клауза, поставена на видно и лесно достъпно място при първото посещение на Уеб сайтаа.

 1. На какво правно основание използваме “Бисквитки”?

Получаването и съхраняването на информация чрез използване на “Бисквитки” е възможно въз основа на съгласието на Госта. По подразбиране уеб браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство, свързано към мрежата, позволяват да се слагат “бисквитки” на такива устройства по подразбиране, като така събират информация относно Гостите. В настройките на уеб браузъра, съгласието, дадено за използването на технологията “бисквитки”, може да се изменя или отменя по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на съгласието преди оттеглянето му (подробна информация за това как се оттегля съгласие се съдържа в следващите раздели на тази Политиката). Основанието за обработване на така получените данни е оправдан интерес на Администратора – каква е необходимостта да се предостави съдържание с най-високо качество, представено от Администратора, като адаптира продуктите и услугите на Администратора спрямо предпочитанията на Гостите и за маркетингови цели – включително за целите на директния маркетинг.

 1. За какво използваме “Бисквитки”?

Използваните “Бисквитки” са преди всичко, за да бъде по-лесно на Госта да използва Уеб сайтаа и Приложението, например, като “запомнят” информация веднъж, така че да не трябва да се предоставя всеки път, както и да адаптира тяхното съдържание, включително и рекламно, спрямо техните предпочитания. “Бисквитките” се използват също така и за увеличаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на сайтовете на Уеб сайтаа и Приложението, включително представянето, създаването, предоставянето и изпълнението на реклами, предложения или промоции (отстъпки), предназначени специално за даден Гост в съответствие с интересите му (важи само ако лицето е пълнолетно и е дало съгласието за това действие).

Посредством използването на технологията на “Бисквитките” в Уеб сайтаа, е възможно Администраторът да опознае предпочитанията на госта, напр. чрез анализ на това колко често той посещава Уеб сайтаа, или ако и какви продукти той купува в уеб сайтаите на Трио Елит ООД ЕООД . Анализът на онлайн поведението спомага за по-доброто разбиране на обичаите и очакванията на Гостите и адаптиране спрямо техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология е възможно на Гостите да се представят реклами, съобразени с техните потребности и интереси (напр. реклами, получени при скорошно браузване само в категорията “ключодържатели”) и подготовка на по-добри промоции и изненади за пълнолетни Гости, дали съгласието си за това.

Чрез “Бисквитките”, Администраторът използва и технология, която позволява чрез рекламното съобщение да се достигнат Гостите, които са посетили Уеб сайтаа или Приложението, докато са използвали техни уебсайтове.

 1. Можете ли да възразите срещу използването на информация от “Бисквитките”?

Гостът може да възрази срещу действията на Администратора, предприети с горните цели. Ако Гостът се съгласи да му бъдат представяни, създавани, предоставяни и изпълнявани специално предназначени за него реклами, предложения или промоции (продажби), съобразени с неговите предпочитания, то може да бъде оттеглено по всяко време, но това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди това въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето му.

 1. Какви видове файловете cookies “Бисквитки” използваме ние и вредни ли са те?

“Бисквитките”, използвани в Уеб сайтаа, не са вредни за Госта или компютъра / крайното устройство, използвано от даден човек, поради което ние препоръчваме да не се използват в браузъри. Уеб сайтаът използва два вида “Бисквитки”: сесийни “Бисквитки”, които се съхраняват на компютъра на госта или мобилното му устройство, докато не излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузъра) и постоянни, които остават на устройството на госта за срока, посочен в параметрите на файловете “Бисквитки” или докато същите бъдат премахнати на ръка от уеб браузъра.

 1. За какъв период от време се съхранява информацията, събрана с “Бисквитки”?

В зависимост основно от целите и правните основания за обработването на Лични данни, събирани с “Бисквитки”, те може да се съхраняват за определен срок, посочен в т. 13 от Политиката.

Личните данни, събирани с “Бисквитки” за Гост, който не е Клиент, ще се съхраняват, докато не бъде подадено възражение. Администраторът може да изтрие Лични данни, ако за срок от 3 години същите не се използват за маркетингови цели, освен ако законът не задължава Администратора за обработва Личните данни за по-дълъг период.

Част от Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок, ако Посетителят има претенции срещу Администратора или за да предяви претенции срещу Администратора или осигури защита срещу претенции на трети лица, по време на давностния срок, определен от закона и по-специално – Гражданския кодекс./p>

Във всички случаи, от решаващо значение е съхраняването на Лични данни за по-дълъг срок.

 1. По какъв начин изтриваме или блокираме файлове cookies “Бисквитки”?

Гостът може да промени начина, по който “Бисквитките” се използва от браузъра или Приложението, като включително блокира или изтрие онези, които идват от Уеб сайтаа (и други уебсайтове). За да постигне това, променя настройките на браузъра или Приложението. Начинът на премахването им е различен в зависимост от използвания уеб браузър. Информация за това как се изтриват “Бисквитки” трябва да се намира в полето “Помощ” на избрания уеб браузър. Премахването на “Бисквитките” не е същото като изтриването на Лични данни от Администратора на Лични данни, получени чрез “Бисквитките”.

Например, в браузъра Internet Explorer, “Бисквитките” могат да се променят от: Инструменти -> Интернет опции -> Защита на данни; в браузъра Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Защита на данни; а в Google Chrome: Настройки-> Покажи разширени настройки -> Защита на данни -> Настройки на съдържание -> “Бисквитки”.

Пътищата за достъп могат да са различни в зависимост от използваната версия на браузъра.

Подробна информация относно управлението на “Бисквитките” на мобилен телефон или друго мобилно устройство може да се намери в наръчника за потребителя/ ръководството на потребителя на дадено телефонно или мобилно устройство.

Възможно е също така трети лиза да блокират “Бисквитките” с едновременното приемане на “Бисквитки”, използвани директно от Администратора (опцията “Бисквитки” за блокиране на сайтовете на трети лица”).

 1. Какви ще бъдат последиците от премахването или блокирането на “Бисквитките”?

Ограничаване използването на “Бисквитките” на дадено устройство прави възможно или съществено възпрепятства правилното използване на Уеб сайтаа, като напр. може да бъде свързано с невъзможност да се поддържа логин сесията.

По всяко време, всяко лице може да се свърже с Администратора, като изпрати съобщение по поща или електронна поща до адреса на Администратора, посочен в началото на Политиката, или по телефона, посочен в началото на Политиката или на Уебсайта на Facebook.

Администраторът Обработва кореспонденция за статистически цели и за най-добрия и бърз отговор на появили се запитвания, както и при разрешаването на оплаквания и решения, взети въз основа на уведомленията за административни намеси в посочения Акаунт. Адресите и данните, събирани по този начин, ще се използват за комуникация за цели, различни от изпълнението на Приложението.

В случай на контакт с Администратора, за да се предприемат определени действия (напр. да се подаде оплакване, използвайки формуляр), Администраторът пак може да поиска от лицето да предостави данни, включително лични данни, напр. във формата на име, фамилия, адрес на електронна поща и др., да се потвърди самоличността и да се разреши обратен контакт по даден въпрос и изпълнението на поисканото действие. Предоставянето на тези данни не е задължително, но може да се окаже необходимо за изпълнението на дейности или получаването на информация, която е от интерес за лицето.

Администраторът, след като отчете състоянието на техническите познания, разходите за въвеждането и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и риска от нарушаването на правата и свободите на лицата с различна вероятно от настъпване и сериозност на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, за да осигури защита на Личните данни, обработени за заплахи и категории данни, обхванати от защитата и по-специално – защитата на данни срещу от предоставянето им на неоторизирани лица, отнемането им от неоторизирани лица, обработването им в нарушение на приложимите закони и тяхната промяна, изгубване, повреждане или унищожаване. Предоставянето на информация относно техническите и организационни мерки, които осигуряващ защита за обработването навън, може да засегне тяхната ефективност, което ще застраши правилната защита на Личните данни.

Администраторът, например, осигурява следните технически мерки, за да предотврати неоторизиран достъп и промяна на Лични данни, изпратени по електронен път:

 1. обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.
 2. SSL сертификат на страниците на Уеб сайта, където се предоставят Лични данни
 3. криптирането на данни, използвани за овластяване на лице, което използва функционалността на Уеб сайтаа.
 4. достъп до Акаунта само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола

Уеб сайтаът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът ви призовава да прочетете условията и политиките за повирителност, използвани за други уебсайтове. Тази Политика се прилага само по отношение на посочените дейности на Администратора.

Администраторът може да променя Политиката в бъдеще, това може да се случи поради следните важни причини:

 1. промени в обвързващите клаузи и по-специално касаещи защитата на Лични данни, закона за телекомуникациите, услугите, предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребители, засягащи правата и задълженията на Администратора или правата и задълженията на сътрудниците;
 2. разработването на функционалност или Електронни услуги, наложени от развитието на интернет технологиите, включително Приложението / въвеждането на нови технологични и технически решения, които засягат обхвата на Политиката.

Във всички случаи Администраторът публикува информация относно промените в Политиката като част от Уеб сайтаа и в Приложението. С всяка промяна, новата версия на Политиката ще се появява с нова дата.

Тази версия на Политиката е в сила от 24.05.2018 r.