Пробег

 

» Какво е разстоянието, което може да измине автомобил, който работи на пропан-бутан?

 

Разстоянието, което може да измине автомобила на газ зависи най- вече от типа автомобил и от размера на монтираната му бутилка.
Типът бутилка се избира в зависимост от това за какво се използва колата, давайки приоритет или на обема на багажника, или на разстоянието, което се изминава.
Ако обемът на багажника е по- важен, препоръчваме бутилка „резервна гума”, за да остане обемът на багажника непроменен.
Ако разстоянието, което се изминава е приоритет, тогава препоръчваме цилиндрична бутилка с обем от 40 до 60 литра.