Какво е газов инжекцион?

 

Газов инжекцион на LANDIRENZO


LANDIRENZO OMEGAS PLUS е инжекционна система от ново поколение и се състои от компютър,инжектори,изпарител,газов филтър,ключ индикатор и ел. инсталация.
Принципът инзползван от газовия компютър е да пресмята времето за впръскване което да съответства на газовите инжектори,а управлението на двигателя е оставено на бензиновия компютър, докато пропан-бутановото контролно устройство трансформира бензиновото включване подходящ за пропан-бутановите инжектори вид.Газовия компютър управлява газовите инжектори със същата честота както бензиновите и променя времето за впръскване на бензин във време за впръскване на газ.
LANDIRENZO OMEGAS PLUS променя в минимална степен оригиналната система за управление на бензин.
Газовия компютър има възможност да пресмята времето за впръскване на газ като използвайки информация като:  налягане в газовите инжектори,температура на газта, температура на охлаждане на двигателя, обороти на двигателя и акумулатор, в допълнение към бензиновия компютър.